Utbildningar

Företagsanpassade utbildningar

Nyckelringen samordnar och genomför utbildningar utifrån medlemsföretagens behov.
Välkommen att ta kontakt för offert på företagsanpassad kurs eller workshop inom nedanstående områden.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning, intensivkurs en dag
Lagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning. För chefer och skyddsombud.

Basic education on Swedish Work Environment (english)
Legislation, Systematic Work Environment Management and Risk Assessment. For managers and supervisors

Riskbedömning av arbetsmiljön i praktiken
Workshops med riskbedömning av den egna verksamheten med all personal involverad.
Ett verktyg för att bygga en genuin säkerhetskultur genom delaktighet.

Arbetsmiljöutbildning - Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
I nya AfS 2015:4 ställs krav på att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Den här halvdagen ger den grundläggande kunskap som behövs. Rekommenderas att även skyddsombud deltar.

Stresshantering
Förstå, hantera och förebygg stress - praktiska verktyg i vardagen
Utbildningen får effekt både på jobbet och privat. För lednings- och personalgrupper.

Glädje på jobbet
Workshop om kommunikation och samarbete - om att ha kul på jobbet och våga leka! För personalgrupper.

Hälsofrämjande ledarskap
Hur gör organisationer och ledare som får medarbetarna att må bra, utvecklas och prestera? Träning för chefer och ledare.

Tidigare öppna utbildningar och seminarier

2018  Misskötsel i arbetet, Georg Frick, Frick HRconsulting
2017  Lönedagen, Georg Frick, Frick HRconsulting
2017  Getting Things Done, Pontus Axelsson, Centigo
2016  Förebygg och hantera konflikter och kränkande särbehandling, Medlingscentrum
2015  Grundläggande arbetsrätt för chefer, Georg Frick
2014  Att hålla medarbetarsamtal, Lasse Frisk, Vascaia
2012  Konflikter på arbetsplatsen med Thomas Jordan
2012  Det coachande ledarskapet med Blommenhof Utbildning.
2012  Ny chef med Blommenhof Utbildning
2011  Ny chef med Blommenhof Utbildning
2010  Ny chef med Blommenhof Utbildning
2010  Lösningsinriktad samtalsmetodik med Starck & Partner
2009  Lösningsinriktad samtalsmetodik med Starck & Partner
2008  Våga vända på tanken, Jörgen Oom
2006  Generationsväxling, krock eller utveckling? Ilona Bengts
2005  Skapa resultat utan att springa fortare, Michael Ostrelius
2005  Från skitsnack till mobbing, Liv Balstad
2004  Arbetsrätt och rehabilitering, Tommy Iseskog

Georg Frick är en av våra uppskattade utbildare. Georg är specialist på praktisk arbetsrätt och har mångårig erfarenhet som arbetsgivarkonsult. Han är en god pedagog som kan förklara krångliga saker på ett enkelt sätt. Tydlighet och saklighet är hans styrka! Georg har skrivit flera böcker, t ex: 
Lönesamtal – handbok för chefer
Arbetsrätt – handbok för chefer
Att hantera misskötsel – handbok för chefer