Medflyttarservice

Ibland är det svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. För sökande som inte bor på pendlingsavstånd kan
det vara avgörande att även partnern får arbete på orten.

Nyckelringen kan förmedla information till medlemsföretagen om att någon med en viss kompetens är intresserad av arbete i regionen. Medflyttaren erbjuds också ett personligt möte för information om den lokala arbetsmarknaden. Utöver medlemsföretagen har Nyckelringen ett stort kontaktnät bland företag och offentliga verksamheter i Sörmland och Östergötland.

Medflyttarservice ökar förutsättningarna för medflyttaren att hitta ett lämpligt arbete, samtidigt som det är en intressant möjlighet för företag med rekryteringsbehov.

Ange redan i platsannonsen att medflyttarservice erbjuds!

Medflyttarservice ingår i medlemsföretagens årsavgift.