Konsultupppdrag

Nyckelringen erbjuder vid behov handledare, projektledare, utredare eller utbildare inom följande områden:

  • Chefsstöd och chefshandledning
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Rekrytering
  • Förändringsprocesser
  • Personalchef att hyra
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Stresshantering
  • Upphandling av företagshälsovård