Tjänster

Arbetslivsvägledning för medarbetare

Våga flyga? Alla människor står någon gång inför vägval i arbetslivet. Orsaken kan vara 
att arbetsuppgifter försvinner eller inte längre passar. Det kan bli nödvändigt att ändra sin arbetssituation för att värna sin hälsa. Eller
det är helt enkelt dags för en förändring för
att hitta ny motivation, trivas och kunna göra ett bra jobb.
Det är tacksamt att som arbetsgivare kunna erbjuda ett gott stöd i sådana situationer.
Läs mer om arbetslivsvägledning

Coaching

Står chefen, medarbetaren eller gruppen inför en ny uppgift eller ett besvärligt dilemma? Använd ett eller par coachingtillfällen för att komma vidare eller bli säkrare. Nyckelringens tre diplomerade coacher är Helene Chirgwin, Jesper Carlander och Catharina Rehnström

HR-support

Arbetsgivaren ställs ibland inför oväntade situationer. Hur ska du som ansvarstagande arbetsgivare hantera frågan? 
 

Konsultuppdrag

Ibland räcker inte de egna resurserna till allt. Nyckelringen utför uppdrag inom HR-området och har dessutom tillgång till ett stort externt nätverk av erfarna specialister.
Läs mer om konsultuppdrag
 

IPU profilanalys

Behöver teamet öka sin förmåga till effektivt samarbete, lära känna varandra mer eller bara trivas bättre ihop?

Vill du förstå dig själv, dina medarbetare och dina kunder bättre?

Ta nästa spännande steg mot en effektivare verksamhet med hjälp av Nyckelringen och IPU Profilanalys!