Samarbetspartners och specialister

Nyckelringen samarbetar med flera kvalificerade företag och seniorkonsulter. Våra samarbetspartners är meriterade genom lång erfarenhet, mycket goda kundreferenser och personlig bekantskap. Här presenterar vi några av dem.

Blommenhof Utbildning, Nyköping
"Med öga för utbildning"

Företagsanpassade utbildningar inom 
alla områden
Lagstadgade säkerhetsutbildningar

www.blommenhofutbildning.se

Tommy Kvarnlöf, Flen
Leg psykolog

Kvalificerad handledning 
Psykologkonsultation
Ledarskapsutbildare

www.samtal.se

Ann-Margreth Thornberg, Malmköping
Socionom, organisationskonsult

Ledarskapsutbildning
Teambuilding
Chefsstöd
Lönekartläggning

www.newlevel-stockholm.com

Annica Lögdlund, Norrköping
ICF PCC- coach

Hållbart ledarskap - chefscoaching
Effektiva team - gruppcoaching
Affärscoaching
Värdegrundsarbete

www.ameliorer.se

Lasse Frisk, Stockholm
Pedagog och ledartränare

Effektiva möten
Medarbetarskap
Framgångsrika medarbetarsamtal

www.lassefrisk.se

Gunilla Andersson, Nyköping
Beteendevetare, KBT

"Att byta spår och uppnå varaktig förändring"

Handledning för chef, grupp och individ

www.GAkonsulting.se

Bengt-Ove Jonsson, Norrköping

Kvalificerad rekrytering
Second opinion
Search
LinkedIn som HR-verktyg

www.classicus.se

Ulrika Björk, Linköping
HR specialist

Stöd att utveckla HR-processerna
Arbetsrättsfrågor
Avtalsfrågor
Interimslösningar
 
www.bjorkhrpartner.se