Om Nyckelringen

Bakgrund
Arbetsgivarringen i Sörmland bildades 2003 med Camfil Svenska AB i Trosa som initiativtagare och Catharina Rehnström som koordinator och coach. Idé och inspiration hämtades från andra arbetsgivarringar i Sverige. 

Varför arbetsgivarring
Arbetsgivarringen är en plattform för samarbete mellan företag från olika branscher. 
Ringen ger tiilgång till ett stabilt nätverk och kompletterande resurser i personalfrågor.

Olikhet berikar
Grundidén är att hjälpas åt när det är möjligt och ta vara på företagens olikheter för att skapa mervärden. Fyra gånger om året möts företagsledare, personalchefer och andra nyckelpersoner från medlemsföretagen för att dela med sig av kunskap och erfarenheter och få inspiration och nya idéer.

Ibland är företagets egna resurser på HR-området inte tillräckliga. Det kan gälla rekrytering, omorganisation, samgående, framtida kompetensförsörjning, konflikthantering, personalminskning eller enskilda personalärenden. Samarbetet i arbetsgivarringen ger tillgång till support i personalfrågor och en neutral arbetslivscoach för anställda. Rekrytering underlättas genom vår medflyttarservice.
 

Konsulter

Catharina Rehnström
har mångårig erfarenhet av arbetsmiljö-, personalutvecklings- och rehabiliteringsfrågor samt arbetslivscoaching för anställda.

Catharina är diplomerad coach enligt International Coach Federations (IFC:s) definition. Coachen ger insikt, stöd och kraft att hitta sin egen egen eller gruppens väg framåt och att gå vidare från ord till konkret handling och resultat.

Catharina är behörig användare av IPU Profilanalys - ett pedagogiskt verktyg för ökad självkännedom och personlig utveckling.
IPU Profilanalys är ett utmärkt hjälpmedel vid team- och ledarutveckling, karriärplanering och rekrytering.

Jesper Carlander (Jeca personalkonsult AB)
har lång erfarenhet av att äga, driva och utveckla ett framgångsrikt företag genom ett medvetet och nytänkande personalarbete. 

Också Jesper är diplomerad coach enligt International Coach Federations definition, och åtar sig coachuppdrag för att stödja chefer, anställda och grupper till önskad förändring. 
 

Ann-Britt Rangefelt (Abriko AB)
är partner i Nyckelringen och erbjuder specialistsupport i alla HR-frågor, inklusive personalchef att hyra.

Ann-Britt har en lång och gedigen erfarenhet som personalchef, personaldirektör och organisationskonsult i både privat och offentlig verksamhet.

Nyckelringen stödjer UNHCR
Nyckelringen sponsrar Broby Skidor