Nätverket

Att vara med i arbetsgivarnätverket ger tillgång till bred kompetens och ökar möjligheterna 
till goda lösningar i HR-frågor. Det ger tillfällen att utbyta erfarenheter med arbetsgivare från olika branscher och med olika förutsättningar. Du får lokal omvärldsinformation, nya idéer och inspiration att utveckla de egna personalresurserna.

Företagens kontaktpersoner träffas en gång i kvartalet för halvdagsmöten med lunch. Träffarna ägnas åt ett speciellt tema, ibland med en extern gäst som föreläsare eller inspiratör. Mötena kombineras gärna med studiebesök på något av medlemsföretagen som då får tillfälle att visa sin verksamhet.

Nyckelringen säkrar nätverkets stabilitet genom långsiktig planering och delaktighet. Aktuella teman tas fram utifrån medlemsföretagens önskemål, idéer och behov.

Studiebesök på det lokala ölbryggeriet Nils Oscar i Nyköping

Intresserad?

Alla företag och organisationer i Sörmland med intresse av ett proaktivt förhållningssätt i personalfrågor är välkomna som medlemmar.
Ta kontakt på 0155-21 35 92 eller
catharina@nyckelringen.se