Så här använder vi Nyckelringen


Anna Lindberg, ICA-handlare
ICA Köpcenter i Järna


"Jag ser om någon av våra medarbetare har tappat motivationen eller inte mår bra. Om vi inte hittar en lösning internt så använder vi Nyckelringen.Våra anställda vet att vi är med i arbetsgivarringen. Flera av  dem har fått stöd att pröva sina vingar och sedan växt på olika sätt. Det hjälper oss att hålla en hög nivå på engagemanget hos vår personal."

 

Vad får medlemsföretaget

  • Ett lokalt kontaktnät i andra sörmländska företag och branscher.
  • Neutral vägledare till medarbetare som behöver göra nya val i arbetslivet.
  • Företagsrådgivning i personalärenden, personalutveckling, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor.
  • Möjlighet att samordna utbildningar.
  • Möjlighet att påverka arbetsgivarringens verksamhet, upplägg och aktiviteter.

Medlemsföretagets åtagande

Utse en kontaktperson.
Delta vid nätverksträffar.
Efter förmåga och möjlighet erbjuda praktik eller studiebesök när andra medlemsföretag har behov för någon anställd.
Erägga årlig serviceavgift.
 

Bli medlem

Nyckelringen ser gärna nya medlemsföretag i arbetsgivarringen. Välkommen att ta kontakt via mail eller telefon för mer information.