Välkommen till Nyckelringen

Nätverket för arbetsgivare i Sörmland

Nyckelringen är ett lokalt nätverk av företag i olika branscher som samarbetar i personalfrågor.
Vi arbetar med samverkan och erfarenhetsutbyte för optimal kompetensförsörjning och för att vara i framkant som attraktiva och goda arbetsgivare. Medlemsföretagen i arbetsgivarringen är en extra resurs för varandra.
 

HR-support

Nyckelringen är företagets externa bollplank i HR-frågor - personalavdelningens förlängda arm.
 

Våga flyga?

Medlemsföretagen har tillgång till en unik tjänst i form av arbetslivscoaching till anställda som behöver stöd att fatta nya beslut om sin jobbframtid. Stöd att tro på sig själv, våga förändra och
våga ta vara på sina resurser på ett nytt sätt, antingen hos nuvarande eller en ny arbetsgivare.
 

Personaluthyrning

Medlemsföretag och externa arbetsgivare har möjlighet att hyra tillfällig arbetskraft tryggt och enkelt genom Nyckelringen. Vi förmedlar in- och uthyrning av motiverade och kompetenta medarbetare som vi har god personlig kännedom om och som rekommenderas inom nätverket.

Nyckelringen - nätverket i Sörmland för arbetsgivare i framkant

Aktuellt

Nätverksmöten hösten 2020
16 september 08:30 - 13:00
Plats: Trosa Kvarn i Trosa 
Tema: Individuell karriär-planering internt, varför och hur?
Anmälan senast 11 september


18 november prel 13:00 - 20:00
på Blommenhof Hotell i Nyköping
Tema meddelas i inbjudan.
Avslutning med middag.