Välkommen till Nyckelringen

Nätverket för arbetsgivare i Sörmland

Nyckelringen är ett lokalt nätverk av företag i olika branscher som samarbetar i personalfrågor.
Vi arbetar med samverkan och erfarenhetsutbyte för optimal kompetensförsörjning och för att vara i framkant som attraktiva och goda arbetsgivare. Medlemsföretagen i arbetsgivarringen är en extra resurs för varandra.
 

HR-support

Nyckelringen är företagets externa bollplank i HR-frågor - personalavdelningens förlängda arm.
 

Våga flyga?

Medlemsföretagen har tillgång till en unik tjänst i form av arbetslivscoaching till anställda som behöver stöd att fatta nya beslut om sin jobbframtid. Stöd att tro på sig själv, våga förändra och
våga ta vara på sina resurser på ett nytt sätt, antingen hos nuvarande eller en ny arbetsgivare.
 

         Aktuellt 2019

Ringmötet den 11 september 
Plats: Lapp Miltronic i Nyköping,
Vi fick ta del av företagets erfarenheter av verktyget Weekli - ett smidigt system för löpande uppföljning av arbetsmiljö och trivsel. Intressant och uppskattat!

Nästa ringmöte: 6 november fm 
På Camfil i Trosa.
Tema meddelas senare

Nyckelringen - nätverket i Sörmland för arbetsgivare i framkant