Välkommen till Nyckelringen

Nätverket för arbetsgivare i Sörmland

Nyckelringen är ett lokalt nätverk av företag i olika branscher som samarbetar i personalfrågor.
Vi arbetar med samverkan och erfarenhetsutbyte för optimal kompetensförsörjning och för att vara i framkant som attraktiva och goda arbetsgivare. Medlemsföretagen i arbetsgivarringen är en extra resurs för varandra.
 

HR-support

Nyckelringen är företagets externa bollplank i HR-frågor - personalavdelningens förlängda arm.
 

Våga flyga?

Medlemsföretagen har tillgång till en unik tjänst i form av arbetslivscoaching till anställda som behöver stöd att fatta nya beslut om sin jobbframtid. Stöd att tro på sig själv, våga förändra och
våga ta vara på sina resurser på ett nytt sätt, antingen hos nuvarande eller en ny arbetsgivare.
 

Aktuellt hösten 2018

14 nov Ringmötet i Järna
Årets sista nätverksmöte hölls
på Stiftelsen Mora Park i Järna med en workshop på temat: 
Har vi blivit bättre på att förebygga psykisk ohälsa? Hur har vi arbetat med AfS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö - och hur har det gått? 
Tack för givande diskussioner och bidrag!

Nyckelringen - nätverket i Sörmland för arbetsgivare i framkant