Om Nyckelringen

Bakgrund
Arbetsgivarringen i Sörmland bildades 2003 med Camfil Svenska AB i Trosa som initiativtagare och Catharina Rehnström som koordinator och coach. 
Idé och inspiration hämtades från andra arbetsgivarringar i Sverige. 

Varför arbetsgivarring
Arbetsgivarringen är en plattform för samarbete mellan företag från olika branscher. 
Ringen ger tiilgång till ett stabilt nätverk och kompletterande resurser i personalfrågor.

Olikhet berikar
Grundidén är att hjälpas åt när det är möjligt och ta vara på företagens olikheter för att skapa mervärden. Fyra gånger om året möts företagsledare, personalchefer och andra nyckelpersoner från medlemsföretagen för att dela med sig av kunskap och erfarenheter och få inspiration och nya idéer.

Ibland är företagets egna resurser på HR-området inte tillräckliga. Det kan gälla rekrytering, omorganisation, samgående, framtida kompetensförsörjning, konflikthantering, personalminskning eller enskilda personalärenden. Samarbetet i arbetsgivarringen ger tillgång till support i personalfrågor och en neutral arbetslivscoach för anställda. Rekrytering underlättas genom arbetsgivarringens medflyttarservice.
 

Konsulter

Catharina Rehnström har mångårig erfarenhet av arbetsmiljö-, personalutvecklings-
och rehabiliteringsfrågor samt arbetslivscoaching för anställda.

Catharina är behörig användare av IPU Profilanalys - ett pedagogiskt verktyg för ökad självkännedom och personlig utveckling. IPU Profilanalys är ett utmärkt hjälpmedel vid team- och ledarutveckling, karriärplanering och rekrytering.

Ann-Britt Rangefelt, Abriko AB, är partner i Nyckelringen och erbjuder specialistsupport i alla HR-frågor, inklusive personalchef att hyra. Ann-Britt har en lång och gedigen erfarenhet som personalchef, personaldirektör och organisationskonsult i både privat och offentlig verksamhet.

Publicerat

Läs intervjun med personalchef Kari Virkama på Camfil i HR-tidningen Talentum:


Fler arbetsgivarringarRiksringen
Nätverket för arbetsgivarringar i Sverige för samverkan och utveckling

Nyckelringen sponsrar
        Broby Skidor
Nyckelringen stödjer
           UNHCR